Chapeau Magazine is een lifestyle blad dat dieper ingaat op het goede leven in Limburg en het omliggende gebied. Thema's als mode, kunst en economie worden afgewisseld met culinaire recencies en verslagen van trips aan het buitenland. 
Zo'n twee jaar lang verzorgde Tac'tik de totale lay-out van het blad. Het verzamelen van tekst, fotografie en advertentiemateriaal leidde er, in samenwerking met de Chapeau redactie, toe dat het glossy magazine elke twee maanden in de scahppen lag en verspreid werd onder de abonnees.
Naast de reguliere uitgaven werden er op regelmatige basis aanvullende producties uitgegeven zoals Tefaf gidsen en de Limburgse kunstgids waarin kunstenaars uit Limburg hun werk konden etaleren.

Logon