Als succesvol ondernemer met de nodige ervaring geeft Benoit Wesly regelmatig gastcollegess in de Verenigde Staten. Van de studenten aldaar kwam al snel de vraag of het niet mogelijk was een aantal van zijn ervaringen in boekvorm uit te geven. Het boek 'Nothing New' werd aangevuld met anekdotes uit het leven die van invloed zijn geweest op Benoit's zakelijke beslissingen. Zo beschrijft  Wesly bijvoorbeeld zijn bezoek aan Auschwitz. Het  kamp waar zijn broer in de tweede wereldoorlog om het leven kwam. Een indrukwekkende beschrijving .
Een luchtiger thema zoals: Waarom werkte het Applebee's concept in Nederland bijvoorbeeld niet?, is een van de vragen die ook in het boek beantwoord wordt.

Logon